Praca na stanowisku administracyjno biurowym jest postrzegana jako jedna z bezpieczniejszych. Uważa się, że jej wykonywanie nie może przynieść negatywnych skutków dla zdrowia. W rzeczywistości jak na każdym stanowisku pracy, w biurze występuje szereg czynników szkodliwych dla zdrowia.

Czym są czynniki szkodliwe?

Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy to warunki panujące na stanowisku pracy, które w odpowiednim natężeniu mogą przyczynić się do powstawania u pracownika problemów zdrowotnych. W zależności od rodzaju dzieli się je na:

  • czynniki fizyczne np. hałas, drgania, oświetlenie, pyły, mikroklimat, promieniowanie;
  • czynniki chemiczne np. substancje alergizujące, podrażniające;
  • czynniki biologiczne: bakterie, wirusy, grzyby.

Czynniki szkodliwe fizyczne na stanowiskach administracyjno – biurowych.

Spośród czynników fizycznych w pomieszczeniach biurowych występują oświetlenie, hałas i mikroklimat.

Hałas

W pomieszczeniach biurowych  jego źródłem będą:

  • pracujący sprzęt komputerowy, drukarki, klimatyzator;
  • dźwięki dobiegające z zewnątrz;
  • rozmowy pracowników.

Zgodnie z polską normą poziom hałasu w biurze nie powinien przekraczać 55 decybeli. Tymczasem same rozmowy pracowników w biurach typu open space mogą wygenerować hałas na poziomie 60 – 65 decybeli.  Trwający dłużej podniesiony poziom hałasu może negatywnie odbić się na efektywności pracy. Niemożność skupienia się będzie zniechęcać do podejmowania działań.  Przyjmuje się, że przy zadaniach wymagających wysokiego poziomu skupienia natężenie hałasu nie powinno być większe niż 35 decybeli. Narażenie na nadmierny hałas może skutkować złym samopoczuciem, rozdrażnieniem, stresem, bólami głowy, a w dłuższej perspektywie problemami zdrowotnymi, będącymi pochodną stresu np. nadciśnienie tętnicze.

Oświetlenie

Praca biurowa jest dużym obciążeniem dla narządu wzroku. W pomieszczeniach biurowych niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia. Zgodnie z polską normą powinno ono wynosić 500 lx, w przypadku pracy przy monitorach w systemie ciągłym.  Biuro powinno mieć dostęp do światła naturalnego i mieć zapewnione oświetlenie sztuczne. Natężenie oświetlenia powinno być na takim poziomie by nie występowała duża różnica między jasnością monitora a otoczenia. Pracownik wykonujący swoje zadania w niekorzystnych warunkach świetlnych może odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie i bóle głowy.

Mikroklimat

Pracodawca powinien zapewnić w pomieszczeniu pracy odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. W przypadku za niskiej lub za wysokiej temperatury mówi się o mikroklimacie zimnym, lub gorącym w środowisku pracy. Nieodpowiednie parametry mikroklimatu mogą powodować dyskomfort, stres cieplny, przesuszenie śluzówek, infekcje górnych dróg oddechowych.

Czynniki biologiczne na stanowiskach biurowych

Praca biurowa zazwyczaj wiąże się z koniecznością kontaktu z innymi osobami. W związku z tym pracownik narażony jest na bakterie i wirusy przenoszone drogą kropelkową lub przez dotyk. W większości wypadków dotyczy to niegroźnych infekcji typu stany zapalne dróg oddechowych czy zarażenie rotawirusami. Starsza dokumentacja może być zainfekowana grzybami i pleśniami, kontakt z nimi może wywoływać reakcje alergiczne czy schorzenia dróg oddechowych.

Czynniki chemiczne

Ta grupa czynników szkodliwych dla zdrowia najrzadziej jest identyfikowana w pomieszczeniach biurowych. Przy prawidłowo działającej wentylacji pracownik nie powinien być narażony na działanie szkodliwych czynników chemicznych.

Na stanowiskach administracyjno – biurowych szczególną uwagę należy zwrócić także na jeden z czynników uciążliwych tj. wymuszona pozycja pracy. Obciążenie kręgosłupa w wyniku długotrwałego przebywania statycznej pozycji może skutkować problemami z układem kostno szkieletowym. Jeżeli stanowisko pracy nie będzie ergonomiczne, czynnik uciążliwy powodujący tylko dyskomfort może stać się szkodliwym.