Zasady BHP w pracy, czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, to zespół wytycznych kodeksu pracy, których należy się trzymać podczas wykonywanych codziennych zadań w miejscu pracy. Są one niezmiernie istotne w każdym zakładzie pracy, ponieważ przestrzeganie ich pozwala niejednokrotnie zapobiec tragicznym w skutkach wypadkom. Przepisy BHP stanowiska pracy dotyczą nie tylko obsługi maszyn, czy noszenia odpowiednich uniformów, ale także konstrukcji budynków czy ogrzewania. Warto zapoznać się z ogólnymi zasadami, aby zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników.

Drogi i budynki

Wszelkie drogi i przejścia powinny mieć wymiary dostosowane do:

 • wielkości urządzeń transportowych
 • ilości użytkowników
 • rodzaju transportowanych ładunków

Ich nawierzchnia powinna posiadać odpowiednią twardość i fakturę, a także odprowadzać wody opadowe. Drogi ewakuacyjne powinny być zaprojektowane tak, aby w razie konieczności skorzystania z nich, ucieczka mogła przebiec bezproblemowo. Ważne jest ich odpowiednie oznaczenie i oświetlenie, a także zakaz zastawiania przejścia.

Każdy budynek powinien być wyposażony w oświetlenie elektryczne przystosowane do działania w dzień, a także w nocy.

Jeżeli w danym zakładzie występuje emisja szkodliwych związków, należy zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska, a także zatruciom pracowników.

Pomieszczenia

Pracodawca powinien zapewnić w każdym pomieszczeniu pracy przede wszystkim:

 • odpowiednią temperaturę
 • wymianę powietrza
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
 • ochronę przed szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, takimi jak hałas czy drgania
 • zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem i wilgocią

Podłogi powinny być gładkie, równe, o nieśliskiej powierzchni, łatwo zmywalne i izolujące od zimna.

Wielkość pomieszczeń należy dostosować do ilości pracowników. Standardowo, na jedną osobę powinno przypadać 13 metrów sześciennych objętości lokalu oraz 2 metry kwadratowe wolnej podłogi. Jeżeli chodzi o pokoje rozmieszczone na różnych wysokościach, powinny do nich prowadzić zabezpieczone podesty lub schody.

Oświetlenie

Nawet jeżeli do danego miejsca dopływa dużo światła dziennego, nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku zapewnienia dodatkowego oświetlenia elektrycznego. Należy pomyśleć również o oświetleniu awaryjnym.

Okna powinny być:

 • czyste
 • wyposażone w rolety lub żaluzje chroniące od słońca
 • przepuszczalne dla dostatecznej ilości światła

Ogrzewanie

Temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa niż:

 • 18°C w przypadku wykonywania pracy biurowej lub lekkiej pracy fizycznej
 • 14°C w pozostałych przypadkach

Klimatyzacja może być zainstalowana, jej nawiew nie powinien jednak być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Strumień powietrza nie może również doprowadzać do wyziębienia pracowników oraz przeciągów.

Ocena ryzyka zagrożeń

Jeżeli w danym zakładzie pracy występuje narażenie na szkodliwe substancje, takie jak pyły, chemikalia, czy substancje rakotwórcze, należy dokonać oceny ryzyka z tym związanego. Stanowiska powinny być odpowiednio wyposażone, a prowadzenie rejestru oceny ryzyka zagrożeń jest obowiązkowe.

Obsługa urządzeń

Każda maszyna powinna posiadać dobrze oznaczony wyłącznik, który zatrzymuje ją całkowicie. Elementy mogące stanowić zagrożenie (ostrza, łańcuchy) powinny zostać zabezpieczone przy użyciu odpowiednich osłon. Każde pracujące urządzenie nie może być pozostawiane bez nadzoru. Maszyny należy dokładnie czyścić, a także dbać o ich idealny stan poprzez regularne wykonywanie przeglądów technicznych. Osprzęt, którego kondycja budzi najmniejsze wątpliwości powinien zostać wyłączony z użytku i przekazany do dalszej diagnostyki.

Transport i magazynowanie

Podstawową zasadą w tej kwestii jest wyeliminowanie konieczności przenoszenia ciężarów ręcznie. Zakład pracy należy więc wyposażyć w wózki widłowe, podnośniki, czy dźwigi, zależnie od materiału z jakim się pracuje. Należy również pamiętać o odpowiednim oszacowaniu ciężaru danego towaru oraz wytrzymałości regałów i półek, na których ma on być składowany. Jeżeli przechowywany materiał jest pylący, powinno się zapewnić ogrodzenia sięgające minimum 0,5 metra powyżej danej substancji. Natomiast materiały łatwopalne należy chronić przed zapłonem.

Odzież robocza

W zależności od wykonywanej pracy, pracodawca może zalecić używanie odzieży ochronnej np. odpowiednich uniformów lub akcesoriów, takich jak kaski, maski gazowe, wzmocnione obuwie robocze czy okulary ochronne. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo pracownika.

Podsumowanie

Zasad BHP nie należy ignorować. Mimo, że czasami mogą wydawać się skomplikowane, warto się do nich zaadaptować. Dzięki temu zakład pracy ma szansę pozostać miejscem bezpiecznym i wolnym od wypadków.