Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne, spółdzielnie i tak dalej, powinny dążyć do tego, aby zużywać jak najmniej energii, czym nie tylko będą się przyczyniały do zmniejszenia wydatków na cele energetyczne, lecz także do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Co można zrobić, aby wpłynąć na wykorzystanie energii?

Podstawą w tym zakresie mogą być odpowiednio przeprowadzone audyty, które dzieli się między innymi na:

Są to dwa rodzaje badań, które głównie skupiają się na wykorzystaniu energii w określonych wcześniej budynkach, środkach transportu i tak dalej.

Na czym polega audyt remontowy?

Jest to badanie budynku, który użytkowany jest co najmniej od 14 sierpnia 1961 roku. Badania przeprowadzać mogą:

  • Osoby fizyczne,
  • Wspólnoty mieszkaniowe, z większościowym udziałem osób fizycznych,
  • Spółdzielnie mieszkaniowe,
  • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Po przeprowadzeniu audytu można ubiegać się o dofinansowanie, które jest przyznawane w przypadku remontu budynku, mającego służyć zmniejszeniu zużycia energii w tym miejscu. Wymagany jest między innymi wskaźnik kosztu przedsięwzięcia, który oblicza się jako stosunek kosztu przedsięwzięcia na metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, do ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku. Różnica, która zachodzi między tym audytem a audytem energetycznym, to między innymi inna grupa docelowa, a także brak obliczeń wartości finansowej planowanych oszczędności.

Audyt energetyczny

Obowiązek przeprowadzenia tego audytu energetycznego posiada każde duże przedsiębiorstwo, które jest określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Poleca się jednak także przeprowadzanie audytu każdej innej firmie, ze względu na to, jakie korzyści może to nieść.

Audyt może być przeprowadzony wyłącznie przez audytora energetycznego, który nie jest związany z tymi zadaniami w konkretnym przedsiębiorstwie. Ma on na celu zbadanie zużycia energii w firmie, pod każdym względem, a następnie wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie zmian, jakie może wprowadzić firma, by zmniejszyć zużycie energii.

Obowiązek przeprowadzania audytu wynika z ustawy i musi on być spełniany co 4 lata, ponieważ inaczej może zostać nałożona na dane przedsiębiorstwo kara finansowa.

Wszelkie analizy energetyczne nie zaszkodzą żadnemu podmiotowi, lecz pozwolą podjąć decyzję o zmianach i oszczędnościach. Warto jest zaufać specjaliście i dokonać audytu.

Dodaj komentarz