Ogólne zasady BHP w pracy

Zasady BHP w pracy, czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, to zespół wytycznych kodeksu pracy, których należy się trzymać podczas wykonywanych codziennych zadań w miejscu pracy. Są one niezmiernie istotne w każdym zakładzie pracy, ponieważ przestrzeganie ich pozwala niejednokrotnie zapobiec tragicznym w skutkach wypadkom. Przepisy BHP stanowiska pracy dotyczą nie tylko …

Czynniki szkodliwe w pracy biurowej

Praca na stanowisku administracyjno biurowym jest postrzegana jako jedna z bezpieczniejszych. Uważa się, że jej wykonywanie nie może przynieść negatywnych skutków dla zdrowia. W rzeczywistości jak na każdym stanowisku pracy, w biurze występuje szereg czynników szkodliwych dla zdrowia. Czym są czynniki szkodliwe? Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy to …

Szkolenia BHP w pracy – kto je wykonuje?

Każdy pracodawca w zakładzie pracy ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W tym celu przeprowadza się szkolenia BHP. Co jaki czas trzeba je wykonywać? Kto może je przeprowadzić. Na te pytania odpowiemy poniżej. Wstępne szkolenie BHP Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi odbyć wstępne szkolenie …

Kto odpowiada za stan BHP w miejscu pracy?

Stan bhp w miejscu pracy Każde miejsce pracy funkcjonuje według indywidualnego porządku. Ustala go pracodawca. Określa zasady, na jakich ma działać jego zakład lub firma. Wyznacza także sposób realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiedzialność ponosi pracodawca Za prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, zakładzie lub innym miejscu pracy, …